Primăria sectorului 1 caută voluntari

Primăria sectorului 1 caută voluntari dispuși să se implice în domenii cheie. „Am propus Consiliului Local al Sectorului 1 să avem un program de voluntariat la nivelul Primăriei iar acesta a fost aprobat. Astfel, dacă ai peste 18 ani și ești o persoană: dinamică, inovativă, cu spirit civic și cu idei, haide alături de noi să dai o mână de ajutor la schimbarea Sectorului 1.” Anunțul a fost făcut de primarul sectorului 1.

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, în ședința din 4.12.2020, Regulamentul de organizare și funcționare a activităților de voluntariat. Aceste activități vor fi stabilite periodic în urma solicitărilor compartimentelor funcționale din cadrul Organizațiilor Gazdă. Informațiile vor fi postate pe site-ul https://www.primariasector1.ro la rubrica „Program voluntariat => Anunturi active”.

Voluntar în sectorul 1 – domenii de activitate

Primăria sectorului 1 caută voluntari pentru domenii precum asistență socială, protecția mediului, educație și cercetare. Ei își vor putea aduce aportul și în dezvoltarea comunitară și socială, ajutor umanitar, artă, cultură, sport  și recreere.

Potrivit deciziei Consiliului Local al sectorului 1, există cinci organizații gazdă. Astfel, voluntarii vor putea lucra în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București. Ei vor putea alege și Administrația Domeniului Public sau Poliția Locală din sectorul 1. Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au, de asemenea, nevoie de voluntari.

Durata programului de voluntariat va fi stabilită pentru fiecare activitate în parte.

Voluntarii își vor desfășura activitatea la sediul  Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9. Totodată, ei vor putea lucra remote (de acasă) sau pe teren (pe raza sectorului 1).

Condiții pentru a deveni voluntar în sectorul 1

Anunțul potrivit căruia Primăria sectorului 1 caută voluntari va stârni, cu siguranță, interesul cetățenilor. Candidaţii interesați de programul de voluntariat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
(a) Să aibă vârsta legală de 18 ani;
(b) Să cunoască limba română scris și vorbit (în cazul cetățenilor străini, organizația gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziție un interpret);
(c) Să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
(d) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă/starea de sănătate se probează cu adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
(e) Să nu aibă antecedente penale care să să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfășurată și să nu fi fost condamanat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea (declarație pe propria răspundere);
(f) Să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege (declarație pe propria răspundere).

În funcție de specificul activității, pot fi adăugate și alte cerințe suplimentare.

Selecția voluntarilor va fi realizată de către o comisie constituită prin dispoziție de primar. Pentru activitățile desfășurate în cadrul programului, voluntarul nu este remunerat. Programul de lucru va fi stabilit de comun acord, în funcție de specificul și complexitatea activității.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.