Concediul medical se modifică, la fel și plata indemnizațiilor pentru mame, a stabilit Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Casa de asigurări a inițiat modificarea legislației în vigoare, care se va aplica de acum înainte.

Sunt modificări semnificative la asigurările de concediu medical și indemnizațiile pentru mame stabilite prin contractul agenției de asigurări publice.

Astfel, venitul maxim lunar din contractul de asigurare pentru orice concediu medical, precum concediul de sarcină și maternitate, nu poate depăși de trei ori salariul minim brut pe țară, arată B1TV. Totodată, venitul declarat trebuie să se alinieze cu cifra specificată în declarația fiscală utilizată pentru plata contribuției de sănătate. Alternativ, ar trebui să corespundă cu media veniturilor lunare înregistrate în declarație.

CNAS amintește că persoanele fizice, altele decât salariații și asimilații acestora, pot încheia opțional contract cu casa de asigurări de sănătate pentru concedii și indemnizații medicale. Cuantumul acestor indemnizații se stabilește în funcție de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul”, au transmis reprezentanţii CNAS.

CNAS: „Modificările sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar”

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 va impune modificarea contractelor aflate în derulare prin acte suplimentare. Aceste acte trebuie inițiate în urma notificării de către casa de asigurări de sănătate și adoptate înainte de prima zi a lunii următoare trecerii a 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizațiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Modificările aduse de acest act normativ sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu”, arată CNAS.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *