S-a deschis licitația pentru atribuirea contractului de achiziție publică cu privire la lucrările de construire ale unui pavilion nou de detenție cu 80 de locuri de cazare, punct pentru primirea deținuților și un post control Nr. 2, aferente Penitenciarului Botoșani. Obiectivele proiectului de investiții sunt reprezenetate de: îmbunătățirea condițiilor de deținere și îmbunătățirea facilităților existente.

În cadrul proiectului de investiție urmează să se realizeze următoarele obiective:

  • Demolarea Magaziei E.T.G, a Postului Control Nr. 2 și a dispeceratului.
  • Construirea unui nou pavilion de deținere.
  • Construirea unui foișor pentru pază.
  • Realizarea unor curți pentru plimbare.
  • Racordarea la rețelele exterioare pentru utilități.
  • Împrejmuirea spațiului.
  • Amenajarea și sistematizarea curții.
  • Achiziționarea de echipamente, utilaje și dotări.

În cadrul noului Pavilion de Deținere se va amenaja un Post Control pentru accesul în sectorul de deținere. Acesta va fi prevăzut cu un birou pentru șeful postului de control și un spațiu adecvat pentru controlul deţinuților şi a personalului la intrarea în locul de deţinere. Noul Pavilion de Deținere va avea un regim de înălțime de P+2E cu o suprafață construită de 665,50 mp. Foişorul va avea o suprafaţă construită de aproximativ 12,80 mp. În interiorul clădirii se află 110 persoane, din care 30 personal şi 80 de deţinuţi. Din numărul total de deţinuţi, sunt 2 persoane cu dizabilităţi, cazate la etajul 1 al clădirii, incapabile de a se evacua singure. Terenul unde se va realiza proiectul de investiție are o suprafață de 62.549 mp și se află în administrarea Ministerului Justiţiei, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor respectiv prin Penitenciarul Botoşani.

Valoarea totală a contractului este de 12,8 milioane de lei, fără TVA, adică 2,6 milioane de euro, plus TVA. Cheltuielile pentru amenajarea terenului au o valoare de 292 de mii de lei. Valoarea cheltuielilor pentru relocarea/protecția utilităților este de 62 de mii de lei. Valoarea cheltuielilor pentru asigurarea utilităților necesare este de 469 de mii de lei. Valoarea construcțiilor și a instalațiilor este de 10,2 milioane de lei. Valoarea montajului utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale este de 94 de mii de lei. Valoarea echipamentelor este de 164 de mii de lei. Valoarea lucrărilor de construcții și instalațiile aferente organizării de șantier este de 58 de mii de lei. Finanțarea proiectului se realizează din fonduri bugetare. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 iulie 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *