Un miliard de lei. Acesta este prețul estimat pentru colectarea și transportul deșeurilor din sectorul 6 al Capitalei.
Achiziția a fost inițiată de Primăria sectorului 6 printr-un anunț de concesionare publicat în SEAP pe 20 aprilie 2022. Este vorba despre delegarea prin concesionare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în sectorul 6.
Potrivit anunțului, activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:
– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții. Vorbim inclusiv de fracții colectate separat. Și nu oricum, ci fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
– colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.
Procedura de achiziția este internațională, cu publicare în Jurnalul Oficial al UE.
Valoarea totală estimată a contractului este de 993.646.925 de lei, iar durata este de 120 de luni.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 iunie 2022.
„Procedura presupune colectare de la populație, transport, sortare și investiții în platforme de colectare selectivă! (…) Procedura de achiziție este pe bune, mă interesează exclusiv raportul calitate preț și seriozitate operatorului”, a anunțat primarul sectorului 6.

Ce cantitate de deșeuri acoperă contractul de un miliard de lei?

Cantitatea estimată pentru primul an de operare de deșeuri menajere care urmează a fi colectată din Sectorul 6 este de 90.145 tone/an, din care:
– 64.492 tone/an reprezintă deșeuri reziduale ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la o instalație de tratare mecanică autorizată;
– 23.582 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la o stație de sortare autorizată din apropierea Capitalei;
– 361 tone/an reprezintă deșeuri verzi ce vor fi colectate separat de la jumătate din gospodăriile individuale. Acestea vor fi transportate la o stație de compostare/instalație de tratare biologică autorizată, situată în apropierea Bucureștiului.
Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:
(1) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri verzi de la case, deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;
(2) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;
(3) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri și deșeuri reziduale;
(4) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *