Ministerul Apărării Naționale investește 232 de milioane de lei pentru modernizarea Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” din Constanța. Proiectul constă în proiectarea și executarea unor lucrări pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea unor pavilioane existente și pentru realizarea unor clădiri noi.

 În cadrul proiectului urmează să se execute consolidarea, reabilitarea și modernizarea a 2 pavilioane existente, demolarea a 7 clădiri și realizarea a 7 clădiri noi, sistematizarea terenului și amenajările exterioare.

Proiectul de investiții constă în:

 • Consolidarea pavilionului cu destinația de grup școlar.
 • Reabilitarea pavilionului cu destinația de grup școlar.
 • Demolarea pavilionului C2 cu destinația de bloc alimentar și sală de mese.
 • Reconstruirea pavilionului C2 cu destinația de bloc alimentar și sală de mese.
 • Consolidarea pavilionului C3 cu destinația de sală de sport.
 • Reabilitarea pavilionului cu destinația de sală de sport.
 • Refacerea terenului de sport multifuncțional
 • Construirea pavilionului C4 cu destinația de bibliotecă și sală de spectacole.
 • Demolarea pavilionului C5 cu destinația de spațiu de cazare pentru elevi.
 • Reconstruirea pavilionului C5 cu destinația de spațiu de cazare pentru elevi.
 • Construirea pavilionului C6 cu destinația de corp de pază și punct de control acces.
 • Construirea pavilionului C7 cu destinația de infirmierie.
 • Construirea pavilionului C8 cu destinația de parcare auto și pavilion de parcare auto pentru tehnica militară.
 • Construirea pavilionului administrativ.
 • Refacerea și extinderea drumurilor.
 • Demolarea pavilioanelor anexe.
 • Refacarea împrejmuirii perimetrală.
 • Realizarea amenajărilor exterioare.
 • Refacerea și extinderea rețelei de alimentare cu apă de consum.
 • Refacerea și extinderea rețelei de canalizare menajeră.
 • Refacerea și extinderea rețelei de canalizare pluvială.
 • Refacerea și extinderea rețelei termice și rețelei de apă caldă menajeră.
 • Reabilitarea și extinderea rețelei de hidranți exteriori.
 • Realizarea instalației de racordare la sistemul de alimentare cu gaze a localității.
 • Realizarea instalației exterioară de utilizare a gazelor.
 • Realizarea branșamentului electric la operatorul de distribuție.
 • Realizarea sursei de energie electrică de rezervă.
 • Realizarea rețelei electrice exterioare.
 • Realizarea iluminatului exterior.
 • Realizarea instalației sistemului integrat de securitate.
 • Realizarea platformei pentru depozitarea deșeurilor.

Valoarea totală a investiției este de 232 de milioane de lei, cu TVA, adică 47,6 milioane de euro. Finanțarea proiectului se va realiza din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Durata contractului este de 84 de luni. Durata pentru execuția efectivă a lucrărilor este de 48 de luni, durata pentru serviciile de proiectare este de 9 luni, iar perioada de garanție este de 36 de luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 septembrie 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *