Marcel Sas, primarul Municipiului Marghita,  județul Bihor vrea să construiască un „Centru de formare si antreprenoriat in domeniul agricol si agroalimentar la nivelul microregiunii Marghita”. Valoarea investiției finanțată din Fonduri Europene este de 13,5 milioane de lei.

Centrul a fost aprobat spre finanțare în cadrul proiectului privind “Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă și a dezvoltării afacerilor la nivelul microregiunilor Marghita si Berettyóújfalu” implementat de Municipiul Marghita în calitate de lider de proiect împreună cu Municipiul Berettyóújfalu și finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria, Axa prioritara 3, Obiectivul specific 8b. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Municipiul Berettyóújfalu și are o valoare totală de 2.619.494 Euro, din care 1.689.494 Euro (aproape 65%) revin Municipiului Marghita. Contribuția financiară a Municipiului Marghita la acest proiect este de doar 2%.

Construirea obiectivului de investiții are ca scop realizarea unui Centru de formare și antreprenoriat în domeniul agricol și agroalimentar format dintr-un corp de clădire pentru dezvoltarea economică a Municipiului Marghita prin dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor. Centrul va avea regim de inaltime P+1E și o suprafață utilă totală de 2.335,49 mp, respectiv suprafața desfășurată de 2.934,90 mp. Dimensiunile maxime ale construcției vor fi de 60,80 m x 40,00 m având o suprafață construită de 2.432,00 mp.

Centrul de antreprenoriat și formare în domeniul agriculturii și produselor agricole, va avea următoarele funcții:

–  Spațiu de comercializare modern și adecvat pentru producătorii locali.

– Centru de instruire pentru producătorii locali din diverse domenii cu privire la dezvoltarea afacerii lor (marketing, management).

– Infrastructură corespunzătoare pentru organizarea de ateliere de lucru și târguri pentru producătorii locali care lucrează în domeniul agriculturii și agroalimentar.

Cum va fi organizat centrul

În cadrul clădirii se vor amenaja spații pentru centrul de formare și antreprenoriat în domeniul agricol și alimentar astfel:

La nivelul parterului vor fi amenajate:

– Spații comerciale.

– Hală de carne.

– Hală de lactate.

– Hală de produse agricole.

– Depozit de cântare.

– Birou DSV.

– Casa scării.

– Grupuri sanitare.

– Vestiare

– Spațiu tehnic.

– Boxă de gunoi.

– Platformă acoperită – zonă pentru flori.

La nivelul etajului se vor amenaja:

– 2 spații administrative.

– 3 săli de curs.

– Depozit.

– Sală de coneferințe.

– Grupuri sanitare.

– Coridor.

– Casa scării.

– Foaier.

Valoarea totală a investiției este de 13,5 milioane de lei, cu TVA, adică 2,7 milioane de euro . Finanțarea proiectului se va realiza din Fonduri Europene prin programul Cooperare Teritorială Transnațională. Durata totala de realizare a contractului este de maxim 12 luni. Serviciile de proiectare au o durată de maxim 3 luni, iar durata de execuție a lucrărilor este de maxim 9 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 august 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *