Sucursala Regională CF Iași va primi în următorii 4 ani o alocare bugetară de peste 128 de milioane de euro pentru repararea căii ferate pe o suprafață cuprinsă între 25 și 184 de km. Pentru repararea unui singur kilometru de cale ferată se va investi aproximativ 700 de mii de euro.

La momentul actual s-a constatat faptul că, liniile de cale ferată de pe rețeaua feroviară de pe raza Sucursalei Regionale CF Iaşi prezintă o stare tehnică care nu permite exploatarea la capacitate maximă a capacității de transport și circulaţia trenurilor în condiţii de fiabilitate, confort şi siguranţă. Uzura accentuată a întregului ansamblu de elemente din care este alcătuită calea ferată: şină, traverse, prinderi, trecerile la nivel prezentând degradări care îngreunează trecerea vehiculelor peste calea ferată.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări ce țin de înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante. Astfel, se va realiza aducerea liniei în parametrii pentru ca viteza de circulație să ajungă la 120 km/oră pentru  trenurile de călători și a trenurile de marfă. Lucrările ce urmează a fi executate vor include:

  • Demontarea căii existente.
  • Aranjarea materialelor demontate în afara gabaritulului pe bancheta căii.
  • Transportul materialelor scoase din cale în depozite.
  • înlocuirea elementelor componente ale suprastructurii căii cu materialele noi
  • Completarea prismului de piatră spartă la dimensiunile instrucționale pentru linii cu cale sudată.
  • Profilarea mecanizată, burajul și riparea mecanizată cu aducerea liniei la profilul în lung și direcție, urmate de stabilizarea dinamică a căii.
  • Montarea elementelor componente ale trecerilor la nivel cu calea ferată și realizarea racordărilor cu partea carosabilă.

Valoarea totală a investiției este de 633 de milioane de lei, cu TVA, adică 128,6 milioane de euro. Finanțarea proiectului de investiție se va realiza din alocații de la bugetul statului.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *