Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Scopul legii este îmbunătățirea accesului consumatorilor la justiție și furnizarea de garanții adecvate acestora.

Legea reglementează desfășurarea acțiunilor în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, având ca scop asigurarea unui nivel înalt de protecție și buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene, transmite PsNews.

Prin această lege, se instituie un mecanism procedural eficient care permite entităților calificate să introducă acțiuni în reprezentare în numele consumatorilor, cu scopul de a obține măsuri de încetare a practicilor incorecte și măsuri reparatorii. Entitățile calificate au libertatea de a alege orice mijloc procedural disponibil pentru protejarea intereselor colective ale consumatorilor.

De asemenea, entitățile calificate pot adresa direct instanțelor de judecată, nu doar autorităților publice abilitate să supravegheze și să sancționeze încălcările drepturilor consumatorilor. Aceste entități pot solicita încetarea sau interzicerea conduitei ilicite și pot cere diverse remedieri, cum ar fi despăgubiri, repararea, înlocuirea, reducerea prețului, încetarea contractului sau rambursarea prețului plătit, după caz.

Legea acoperă și încălcările care au încetat înainte de inițierea sau încheierea acțiunii în reprezentare, pentru a preveni repetarea practicii, a stabili încălcarea legii sau a facilita obținerea de remedieri de către consumatori.

Aceste reglementări asigură un echilibru între îmbunătățirea accesului la justiție al consumatorilor și furnizarea de garanții adecvate comercianților, pentru a evita abuzurile de procedură care ar putea afecta în mod nejustificat capacitatea întreprinderilor de a activa pe piața internă. Legea transpune în legislația națională dispozițiile Directivei (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și abrogarea Directivei 2009/22/CE.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *