Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a atribuit contractul reprezentat de achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor.

Obiectivele specfice ale contractului de servicii sunt reprezentate de:

  • Realizarea documentației tehnico-economice necesare pentru execuția lucrărilor pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție „Spital Regional de Urgență Cluj”.
  • Asigurarea asistenței tehnice pentru construirea și dotarea spitalului, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție și situația existentă pe teren.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va dispune de 849 de paturi pentru îngrijirea pacienților internați. Vor fi realizate 19 săli de operație. Vor fi disponibile 60 de paturi pentru urgențe, 70 de camere pentru îngrijirea în ambulatoriu și aproximativ 80 de camere destinate serviciilor de diagnosticare și tratament precum: imagistică, servicii chirurgicale, endoscopie, cardiologie, etc. Acesta va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt. Va fi organizat pe centre de servicii precum: Centrul de cap şi gât, Centrul toracică, Centrul Abdominală, Centrul de medicină internă, Centrul pentru mamă şi copil, etc. Unitatea sanitară va utiliza tehnologii medicale avansate. Spitalul Regional de Urgență Cluj va fi reprezentat dintr-un complex de clădiri cu 7 etaje. Vor exista 744 de paturi pentru secția de îngrijire acută cu spitalizare și 105 paturi pentru terapie intensivă.

Suprafața construită va fi de 151.891 mp, aprenta la sol va fi de 28.883 mp. Clădirea va avea nivel de înălțime pe 7 niveluri, inclusiv subsol ce va cuprinde o parcare. Partea supraterană va dispune de o porțiune orizontală care va găzdui serviciile de diagnostic, intervenții și tratament și trei turnuri cu secțiune pătrată pentru unitățile de spitalizare. Pe acoperișul clădirii va fi realizat un heliport H3. Spitalul va dispune și de spații pentru activități de învățământ și cercetare. Construirea spitalului va dura 4 ani de la semnarea contractului de execuţie. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 540 de milioane de euro. Instalațiile și echipamentele medicale de ultimă generație vor permite furnizarea de servicii sigure și minim invazive pentru pacienți, acestea fiind incluse în costul total al investiției.

Cine se va ocupa de proiectarea Spitalului Regional de Urgență

Contractul a fost atribuit asocierii dintre 3TI Progetti Italia – Ingineria Integrata S.P.A, ATIProject și Aduro Impex. 3TI Progetti Italia și ATIProject sunt firme din Italia. Aduro Impex este o firmă din Sectorul 1 al Bucureștiului. Asociat unic și administrator este Mircea Gheorghe. Mircea Gheorghe a mai fost asociat și administrator pentru o altă firmă care a fost radiată, Mass Media Plus SRL. Asocierea are obligația, de a finaliza Proiectul tehnic de execuție în termen de 12 luni. Contractul prevede 60 de luni pentru asistența tehnică, inclusiv pe perioada de execuție a lucrărilor de construcție. Alte 60 de luni sunt prevăzute pentru perioada de notificare a defectelor, garanția lucrărilor.

Activitățile pe care consultații le vor realiza, vor include printre altele și următoarele servicii:

  • Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție, inclusiv a detaliilor de execuție.
  • Pregătirea tuturor documentelor ce urmează a fi depuse la toate autoritățile competente.
  • Obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare menționate în Certificatul de Urbanism.
  • Acordarea asistenței tehnice pe toata durata de derulare a lucrărilor și până la momentul recepției finale a lucrărilor, inclusiv prin participarea în cadrul etapelor determinante de execuția lucrărilor.
  • Elaborarea programului de urmărire a comportării lucrării în timp.
  • Participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției.
  • Pregătirea documentelor necesare pentru aprobarea investiției conform Legii nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a contractului este de 50,1 milioane de lei, plus TVA, adică peste 10,1 milioane de euro, plus TVA.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *