Costurile medii ale angajatorilor pentru un salariat au crescut în România
Costurile medii ale angajatorilor pentru un salariat au crescut în România

Costurile medii ale angajatorilor pentru un salariat au crescut în România în 2022 la aproximativ 6.426 de lei pe lună, în creștere cu 10,8% față de anul 2021. Această creștere nu se datorează neapărat nivelului mare al salariilor nete, ci mai ales contribuțiilor ridicate la asigurările sociale și la sănătate.

Aceste costuri au crescut în toate sectoarele economiei, cu cele mai semnificative creșteri în hoteluri și restaurante (+20,3%), producția și furnizarea de energie (+15,4%), comerț (+14,7%) și agricultură, silvicultură și pescuit (+14,4%). Creșterea cea mai redusă a costurilor s-a înregistrat în sectorul sănătății și asistenței sociale (+1,0%) arată datele INS, citate de Hotnews.ro.

Într-o comparație interesantă, se menționează că salariile angajaților germani nu sunt mult mai mari decât cele ale angajaților americani, dar costurile totale cu forța de muncă pe angajat german sunt mult mai mari decât cele din SUA. Acest lucru se datorează, în principal, contribuțiilor ridicate la asigurările sociale și la sănătate din Germania.

Este important de menționat că unele sectoare economice au primit transferuri de la bugetul de stat pentru sprijinirea acestora, inclusiv în timpul perioadelor de șomaj tehnic sau pentru stimularea ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, ponderea acestor transferuri în totalul cheltuielilor cu forța de muncă a fost relativ mică în ansamblu (0,1%).

Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai ridicat în activităţile economice de informaţii şi comunicaţii (+97,1%), intermedieri financiare şi asigurări (+71,1%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+64,8%), industria extractivă (+54,3%), sănătate şi asistenţă socială (+26,1%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+24,1%), respectiv administraţie publică (+22,9%).

Cele mai relevante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile economice din hoteluri şi restaurante (-42,9%), alte activităţi de servicii (-36,0%), tranzacții imobiliare (-24,7%), construcţii (-24,1%), respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,8%).

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *