Definițiile de caz pentru coronavirus au fost actualizate luni de INSP. Aceasta reprezintă o listă de simptome, coroborată cu alți factori, cum ar fi prezența în anumite condiții în prejma unei persoane infectate, care ar ridica suspiciunea că persoana în cauză este infectată cu coronavirus.

INSP consideră caz suspect orice persoană care prezintă următoarele simptome: tuse, febră, scurtarea respirației și debut brusc al anosmiei (lipsă miros), ageuziei (lipsă gust) sau disgeuziei (alterare a simțului gustativ). Acestea sunt, de altfel, și criteriile avute în vedere la testarea în sistemul public pentru SARS-COV-2.

Cazurile sunt împărțite în: posibil – orice persoană care întrunește criteriile clinice (tuse, febră, scurtarea respirației și debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei), probabil – orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat sau orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic (evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19), confirmat – price persoană care întrunește criteriile de laborator (detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică), relatează B1TV.

Contactul direct este definit ca:

– Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19; – Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor); – Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

– Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;

– Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;

– Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție. Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

Definițiile de caz pentru coronavirus. Categorii de persoane pentru care INSP recomandă testarea :

Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definiţiei de caz

Persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul pentru antigenul SARS-CoV-2, efectuat în unități sanitare

Contacți direcți ai cazurilor confirmate

Pacienţi cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare posttransplant – 2 teste la 24 de ore interval

Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplasează de la centrul de transplant în centrele de prelevare – la fiecare 2 săptămâni

Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea în spital

Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie: Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – cu maximum 48 de ore înainte de fiecare cură, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare; Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte de prima ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea curei

Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore înaintea intervenției/manoperei

Însoțitorii pacienților copii de la punctele 6., 7. și 8.

Pacienți hemodializaţi asimptomatici – de 2 ori pe lună / Pacienți hemodializați asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele

Persoane instituționalizate asimptomatice, inclusiv pacienții cronici psihiatrici cu durata de internare care depășește o lună, la internare, persoane din penitenciare, la admiterea în unitate și ulterior. În acest caz, INSP recomandă testarea de două ori pe lună cu teste RT-PCR sau de patru ori pe lună cu test rapid antigenic.

Personalul de îngrijire din centre rezidențiale, secțiile de psihiatrie cronici și personalul din penitenciare

Gravidele asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit simptomatice

Personal medico-sanitar și auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 5-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.

Photo by Martin Lopez from Pexels

Leave a comment

Lasă un răspuns