Guvernul sprijină în continuare activitățile economice criza coronavirusului
Guvernul sprijină în continuare activitățile economice criza coronavirusului

Guvernul sprijină în continuare activitățile economice afectate de criza coronavirusului. Se va acorda mai departe șomajul tehnic pentru sectoarele de activitate care nu își pot începe activitatea și stimulează angajatorii care investesc în cursuri de formare profesională și angajează tineri sau persoane aflate către vârsta pensionării.

Conform planului de relansare a economiei Executivul îşi propune, următoarele măsuri de sprijin pentru reluarea activităţilor economice, arată PsNews.

Prelungirea indemnizaţiei de şomaj tehnic – Continuarea măsurii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniştii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.

Stimularea reluării activităţilor economice şi a ocupării – Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj tehnic care îşi reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câştigul salarial mediu brut pe ţară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Sprijin pentru program flexibil de muncă – Guvernul va asigura plata unei indemnizaţii în valoare de 75% din diferenţa dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului şi salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puţin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanţarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

Granturi pentru formarea profesională a angajaţilor – Schema de finanţare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariaţi. Aceştia beneficiază de o subvenţie stabilită în funcţie de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

Guvernul sprijină prin alte măsuri în domeniul forţei de muncă care se referă la:

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani şi a românilor întorşi din străinătate – se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă; Cetăţeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri şi zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa şi turismului – protejarea angajaţilor prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: persoanele care au desfăşurat activităţi ca zilieri în luna anterioară solicitării; persoanele care desfăşoară activităţi sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puţin 3 luni.

Locuri de muncă pentru tineri – valoarea granturilor acordate pentru acţiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susţinerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

Stimularea desfăşurării muncii în regim de telemuncă – acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziţionarea de echipamente IT pentru angajaţii care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă/alertă.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *