A fost atribuit contractul pentru lucrările de revitalizare a zonei Str. Mărului din Arad și amenajarea acesteia ca zonă de agrement. Proiectul constă în reconversia suprafeței de teren neutilizat și abandonat și transformarea sa în zonă de agrement și recreere pentru populație. Scopul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.Astfel, principalul rezultat preconizat fiind reprezentat de creșterea suprafețelor verzi și de a satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populației urbane, precum și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al Municipiului Arad și crearea de alternative recreaționale pentru populația deservită.

Zona Mărului reprezintă o zona ce prezintă risc de contaminare cu diverse boli sau infecții pentru locatarii zonei datorită cantității semnificative de deșeuri depozitate ilegal, a dejecțiilor de la oameni și de la animale din jurul locuințelor în zona în care aceștia își desfășoară diverse activități zilnice curente.

Arad1

Ce lucrări urmează a fi realizate în cadrul proiectului

În cadrul proiectului urmează să fie realizate următoarele lucrări:

  • Realizarea a două terenuri fotbal cu pardoseală din gazon natural.
  • Realizarea unui teren multifuncțional: un teren de handbal/ două terenuri de tenis de câmp, finisate cu gazon natural.
  • Realizarea unui teren multifuncțional: un teren de handbal/ două terenuri de baschet, finisate cu gazon natural.
  • Realizarea unui teren multifuncțional: un teren de baschet/ două terenuri de volei, finisate cu gazon natural.
  • Realizarea unui teren de baschet.
  • Realizarea unui teren de tenis finisat cu tartan.
  • Realizarea a două zone de leagăne pentru copii.
  • Realizare zone împădurite pentru camping grătar.
  • Realizarea a două parcuri chinologice.
  • Realizarea aleilor, pistelor de biciclete, luciu de apă, parcărilor, zonei administrative, drumurilor de acces auto, împrejmuirilor.

Tot în cadrul acestui proiect urmează a fi realizate lucrări de demolare, de sistematizare a terenului, de sistematizare a lacurilor, de întărire a malurilor și amenajare a pontoanelor pentru pescuit, de amenajare a unor alei senzoriale, amenajare a spațiilor verzi, a zonelor de picnic, a zonei de hobby – parc pentru skateboard, a pistei pentru role, a panourilor de escaladă, a parcurilor pentru copii, a parcului chinologic și a unor terenuri de fotbal, baschet, handbal și tenis, dotate cu tribune și vestiare cu duș. Tot în acest proiect vor fi amenajate parcări cu dale înierbate.

Suprafața spațiilor deschise reabilitate este de 281.727 mp. Din aceștia, suprafața spațiilor verzi amenajate este de 184.773 mp, suprafața drumurilor de acces este de 6.973 mp, suprafața zonelor betonate/platforme/pietriș este de 18.379 mp, iar suprafața luciului de apă este de 71.600 mp.

Ce firmă se va ocupa de lucrări

Contractul a fost atribuit firmei Thaibau Construct din Arad. În 2021. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 3,6 milioane de lei și un profit de 636 de mii de lei. La momentul actual, firma are doar 11 angajați. Valoarea totală a investiției este de 15,6 milioane de lei, fără TVA, adică 3,1 milioane de euro, plus TVA. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *