Primăria Deva

Primăria Deva a deschis licitația pentru atribuirea unui contract cu privire la executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție realizat în cadrul proiectului: „Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă”.

Obiectivul general al proiectului de investiției este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în municipiile de reședință prin oferirea de alternative nepoluante pentru mobilitatea cetățenilor. În cadrul Municipiului Deva, prin dezvoltarea sistemului de transport nemotorizat și prin creșterea ponderii acestor moduri în distribuția modală a călătorilor, în defavoarea deplasării cu automobilul personal.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

 • Creșterea lungimii pistelor de biciclete din Municipiul Deva.
 • Creșterea gradului de utilizare a bicicletelor și a mersului pe jos.
 • Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
 • Creșterea gradului de accesibilitate a transportului nemotorizată în zona centrală.

Obiectivele operaționale identificate prin implementarea proiectului sunt:

 • Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul urban.
 • Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația urbană.

Rețeaua stradală a Municipiului Deva are o lungime de aproximativ 90 km. Aceasta este formată din 224 de străzi. Cuprinde străzi de categoria a II-a, a III-a și a IV-a. Lungimea totală a tronsonului amenajat este de 3221 m.

Pentru obiectivul de investiție, accesul se va realiza pe rețeaua deja existentă. Vor fi păstrate căile de acces existente, nefiind necesare intervenții pentru crearea de noi drumuri tehnologice sau căi de acces. Prin realizarea lucrărilor pe zonele adiacente Bulevardului Decebal și Bulevardului 22 Decembrie, se va realiza o mai bună conectivitate cu obiectivele de interes socio-economic și cultural din Municipiul Deva.

În ce constă investiția

Obiectul contractului de investiție este acela de a realiza construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, Bulevardul 22 Decembrie și zona adiacentă a Municipiului Deva, constând în:

 • Construirea de piste pentru bicicliști – sistem rutier rigid, inclusiv semnalizare rutieră.
 • Reabilitarea sau chiar construirea trotuarelor – sistem rutier rigid.
 • Realizarea instalațiilor electrice și a iluminatului public, precum și a unui sistem de telegestiune a iluminatului stradal.
 • Achiziționarea și montarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.
 • Achiziționarea si instalarea de camere de supraveghere video.
 • Achiziționarea și instalarea sistemului de închiriere de biciclete, inclusiv biciclete.
 • Instalarea echipamentelor pentru contorizarea numărului de pietoni sau bicicliști care utilizează pista și spațiul pietonal nou.
 • Realizarea și amenajarea de noi spații verzi.

Valoarea totală estimată a contractului este de 14,4 milioane de lei, fără TVA, adică 2,8 milioane de euo, plus TVA. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 14,3 milioane de lei. Valoarea estimată pentru organizarea de șantier este de 102 mii de lei. Valoarea estimată pentru probele tehnologice, teste și pregătirea personalului de exploatare este de 12 mii de lei. Fințarea proiectului se va face din Fonduri Europene prin Programul Operațional Regional. Durata contractului pentru execuția lucrărilor este de 12 luni. Perioada de garanție a lucrărilor este de 60 luni.

Leave a comment

Lasă un răspuns Anulează răspunsul