Județul Argeș a atribuit contractul cu privire la efectuarea serviciilor de proiectare, acordarea asistenței tehnice și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Restaurarea Muzeului Județean Argeș – Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”.

Investiția are în vedere îmbunătățirea infrastructurii Muzeului Judeţean Argeş, și creșterea gradului de expunere a muzeului după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitalizarea acestuia.

Obiectivele proiectului prusupun realizarea următoarelor lucrări:

  • Lucrări complexe pentru realizarea consolidărilor structurale, eliminarea igrasiei, refacerea finisajelor deteriorate, refacerea învelitorii din tablă, refacerea instalațiilor sanitare și de încălzire.
  • Lucrări pentru restaurarea subsolului, parterului, etajului, șarpantei și învelitorii.
  • Lucrări de conservare și restaurare a compartimentelor artistice, în ceea ce privește structura și pictura.

Terenul are o suprafață totală de 10.057 mp și este compus din 4 subdiviziuni de parcelă, astfel: construcțiile și curtea au o suprafață de 5675 mp, parcul are o suprafață de 3374 mp, drumul are o suprafață de 164 mp, iar un alt parc are o suprafață de 844 mp. Clădirea muzeului are dimensiunile de aproximativ 44×27 m. Regimul de înălțime al muzeului este S+P+E+Pod. Suprafața construită este 950,60 mp, iar suprafața construită desfășurată este de 2510 mp.

Cine va realiza lucrările

Contractul a fost atribuit companiei RBS AG Construct SRL. Compania a fost înființată în anul 2017 și are sediul în București. RBS AG Construct SRL este deţinută de asociatul unic Plăstoi Nicoleta, care este şi administratorul firmei.

Valoarea totală a contractului este de 16 milioane de lei, fără TVA, adică 3,2 milioane de euro, plus TVA. Valoarea lucrărilor este de 15,7 milioane de lei, iar valoarea serviciilor de proiectare este de 549 de mii de lei. Proiectul “Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural” este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Perioada serviciilor de proiectare este de 3 luni, iar perioada pentru execuția lucrărilor este de 36 de luni. Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *