facturi energie electrica 4 5 luni virgil popescu apel 794795

Modificare foarte importantă pentru facturile românilor la energia electrică. 9 milioane de facturi se vor schimba.

De anul viitor, facturile vor fi simplificate, dar vor avea în ele informații pe care le cautam ore întregi până în acest moment.

Schimbările vor intra în vigoare cel mai probabil începând cu 1 ianuarie 2023.

Factura va conține, bineînțeles, aceleași informații personale, precum nume, prenume și adresă. Însă vom avea în plus și o adresă de corespondență pentru cazurile în care ne dorim să trimitem o reclamație.

Factura de energie electrică va conține obligatoriu următoarele informații

a) datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți și o adresă de e-mail;

b) datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum și adresa de corespondență, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum;

c) denumirea produsului contractat;

d) codul de identificare a locului de consum, stabilit de către furnizor;

e) POD-ul locului de consum, stabilit de către OD;

f) numărul și data emiterii facturii;

g) perioada de facturare;

h) intervalul de timp pentru emiterea facturii;

i) cantitatea de energie electrică facturată;

j) data scadenței;

k) obligații de plată neachitate, dacă este cazul;

l) penalități pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;

m) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;

n) unitățile de măsură și prețurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;

o) prețul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

p) componentele incluse în prețul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate și o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

q) valoarea unitara a certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA, acciza și alte taxe prevăzute de legislația în vigoare;

r) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;

s) intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit şi modalitatea de transmitere a acestuia;

t) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OD;

u) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității de energie electrică şi modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către reprezentantul OD, telecitire, autocitire de către client, estimare conform convenției de consum;

v) modalitățile de plată a facturii;

w) data de încetare a contractului, dacă este cazul;

x) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului;

y) un link sau o trimitere la aplicația informatică ”Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“;

z) numărul de telefon pus la dispoziție de către OD la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;

aa) informații referitoare la schimbarea furnizorului;

bb) informații privind drepturile clienților în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;

cc) informații privind dreptul clientului de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu energie electrică, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activității/serviciului respectiv a unei penalități şi/sau compensații clientului afectat, conform standardelor de performanță aprobate de ANRE.

”Este un pas foarte important”

”Autoritatea noastră este ” autorul moral” al acestei solicitări. Mă bucur să înțeleg că intră în linie dreaptă. Am făcut mai multe observații, ne-am dorit și menționarea acestor observații în actele normative aflate în dezbaterile parlamentare.

Este un prim pas foarte important pentru că foarte mulți dintre consumatori nu înțeleg ceea ce citesc în facturile foarte stufoase trimise în ultima perioadă. Dar sunt aceiași consumatori care cu siguranță nu înțeleg foarte bine nici contractele. Noi am propus și simplificarea acestora, pentru a fi pe înțelesul fiecăruia dintre consumatori, indiferent de pregătirea școlară a acestora.

Trebuie să înțelegem că ceea ce își doresc consumatorii români este să știe ce au de plătit în cea mai simplă dintre variante, ce au consumat în cea mai simplă dintre variante, pentru că așa li se prezintă contractele la semnare”, a explicat la Antena 3 CNN președintele ANPC, Horia Constantinescu.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *