Primăria Bârlad a început licitația pentru reabilitarea Grădinii Publice din Municipiul Bârlad. Procesul de reabilitare constă în refacerea dotărilor aflate într-o stare de degradare, dar și realizarea unor noi funcțiuni moderne. Grădina Publică are un istoric de peste 165 de ani necesitând la momentul actual efectuarea unor lucrări de reabilitare pentru îmbunătățirea structurii funcționale.

Ce lucrări vor fi realizate în cadrul Grădinii Publice

Principalele lucrări ce vor fi efectuate în cadrul acestui contract constau în:

  1. Reabilitarea aleilor principale – Aleile reabilitate vor avea structura: 8 cm pavele carosabile, 5 cm nisip, 20 cm balast și pământ compactat.
  2. Reabilitarea aleilor secundare existente și realizarea de noi alei secundare.
  3. Realizarea unei piste de bicicliști și a unei piste de alergare – Lățimea de 1 metru, lungimea de 1130 m. Pistele vor avea îmbrăcăminte asfaltică vopsită în culori distincte și vor fi delimitate prin aplicarea unei linii continue de culoare albă.
  4. Consolidarea și reabilitarea porților de acces – Porțile vor fi echipate cu bolarzi retractabili, pentru a împiedica accesul auto în perioada de funcționare normală a Grădinii Publice.
  5. Realizarea unui teren de joacă pentru copii – Suprafața terenului va avea o suprafață de 660 mp. Acesta va dispune de elemente moderne specifice funcțiunii propuse precum: ansambluri tematice locuri de joacă, tiroliană, locuri de cățărat.
  6. Realizarea unui nou grup sanitar – Grupul sanitar va fi prevăzut cu 2 cabine pentru bărbați, 2 cabine pentru femei și o cabină pentru persoane cu dizabilități.
  7. Realizarea unui lac de retenție și a unui lac de acumulare – Lacul 1 va fi amplasat în partea de Nord-Vest a amplasamentului și va avea o suprafață de 320 mp și un volum de 960 mc. Acesta va avea rol de colectare a apelor pluviale colectate de pe versantul vestic prin canalul de coastă existent și care în mod controlat va descărca apele în acest lac. Din acest lac, apele decantate vor fi dirijate în lacul 2, propus în partea de est a amplasamentului, cu o suprafață de 590 mp și volum de 890 mc. Lacul 2 va avea rol estetic și decorativ, asigurând volumele de apă necesare irigării spațiilor verzi.
  8. Realizarea unei instalații de irigare pentru spațiile verzi – Suprafața de 83181,6 mp. Realizarea unui nou branșament de apă pentru alimentarea stației de pompare pentru sistemul de irigații, instalații de apă rece și instalații de apă rece și instalații de canalizare menajeră pentru grupul sanitar.
  9. Realizarea unui sistem de iluminat pentru aleile secundare – Stâlpi metalici cu o înălțime de 4m, echipați cu panouri fotovoltaice.
  10. Realizarea unui rețele de internet wirless care să asigure acoperirea completă a parcului și a obiectivelor de interes – Se va monta o nouă rețea WI-FI formată din 15 Acces Pointuri montate pe stâlpi metalici zincați de 4m.

Suprafața zonei de intervenții este de 116.591 mp, suprafața construcțiilor și amenajărilor existente și propuse este de 5.113 mp. Suprafața construcțiilor și amenajărilor propuse este de 1.597 mp. Suprafața aleilor și a pistelor este de 22.318 mp, iar suprafața spațiilor verzi este de 89.159 mp.

Valoarea totală a contractului este de 10,5 milioane de lei, fără TVA, adică 2,1 milioane de euro, plus TVA. Finanțarea proiectului se face din Fonduri Europene prin Programul Operațional Regional. Durata contractului este de 12 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *