Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a deschis licitația pentru atribuirea unui contract în vederea realizării lucrărilor de proiectare și execuție pentru extinderea parcului Primăverii și amenajarea străzilor adiacente.

Parcul Primăverii va fi reamenajat și extins de la 17.000 la 21.000 mp. Se vor planta 400 de arbori noi, care vor consolida caracterul de spațiu verde. Pentru realizarea proiectului a fost propusă relocarea benzinăriei din incinta parcului. MOL va primi drept despăgubire 1,2 milioane de lei. Va fi demolată și căldirea care cuprinde grupurile sanitare actuale. Cartierul Mănăștur va fi și primul care va beneficia de propria macheta 3D ce va fi amplasată în incinta parcului. Suprafața totală amenajată este de 34.183 mp. Zona studiată prin acest proiect cuprinde Parcului Primaverii și str. Ion Mester, str. Emil Cioran, str. Almașului.

Care sunt zonele studiate în vederea proiectului

Zona studiată prin acest proiect de investiție cuprinde:

 • Parcul Primăverii care este amplasat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în centrul cartierului de locuințe colective Mănăștur, fiind adiacent străzii Primăverii, principala cale de acces. Suprafața actuală a parcului este neregulată, având 16.120 mp.
 • Zona adiacentă parcului este localizată pe latura estică și sudică a acestuia și reprezintă fâșia de spațiu public prezentă între conturul parcului și limita clădirilor de locuințe colective din vecinătate. Această zonă ocupă în prezent o suprafață de 8.411 mp.
 • Strada Ion Meșter este o stradă colectoare de interes local, având în prezent parțial două benzi pe sens în capătul vestic, respectiv sens unic spre capătul estic. Porțiunea de intervenție este cuprinsă între strada Primăverii și strada Mogoșoaia, având o suprafață de 8.300 mp și o lungime de 275 ml. Strada Emil Cioran este o stradă de deservire locală, având un sens unic pe direcția nord-sud. Aria de intervenție se află pe lungimea străzii din dreptul Parcului Primăverii, având o suprafață de 1.739 mp. Tronsonul străzii Almașului este clasificat ca stradă de deservire locală, cu două benzi de circulaţie.

Ce modificări vor fi aduse zonelor studiate

Soluția de amenajare presupune integrarea zonei într-un sistem verde ce leagă zona Pădurii Făget de Parcul Iuliu Hațieganu și de malul râului Someșul Mic. Astfel, sunt propuse următoarele intervenții:

Parcul Primăverii:

 • Reorganizarea aleilor și a accesului în parc pentru a se putea îmbunătăți accesibilitatea crescută a tuturor categoriilor de utilizatori.
 • Stabilirea și reorganizarea de zone funcționale precun: locuri de joacă, locuri pentru practicarea activităților sportive și a exercițiilor fizice. Se va realiza un amfiteatru în aer liber, o grădină pluvială și 2 pajiști urbane destinate recreerii.
 • Se va realiza evidențierea vegetației existente și vor fi plantați arbori noi.
 • Se va dota cu mobilier urban modern.
 • Se va amenaja iluminatul public și arhitectural cu tehnologie led. Se vor realiza stații de încărcare pentru vehiculele electrice.
 • Se va realiza un sistem subteran pentru colectarea deșeurilor și un sistem ecologic integrat cu rigole naturale.

Străzile Ion Meșter și Emil Cioran:

 • Se vor transforma în suprafețe de tip shared-space.
 • Se vor reorganiza locurile de parcare auto și se vor realiza noi locuri de parcare unde vor exista și stații de încărcare pentru vehiculele electrice.
 • Se vor planta aliniamente de arbori, incluzând și arborii deja existenți.
 • Se va reface iluminatul stradal și arhitectural.
 • Se vor dota cu mobilier urban modern.

 Valoarea totală estimată a contractului este de 27,5 milioane de lei, fără TVA, adică 5,5 milioane de euro, plus TVA. Din valoarea totală a contractului, valoarea estimată pentru serviciile de proiectare este de 1,7 milioane de lei, fără TVA, iar valoarea estimată a lucrărilor este de 25,8 milioane de lei, plus TVA. Finanțarea proiectului de investiție se va face din bugetul Primăriei Cluj-Napoca. Durata contractului este de 15 luni.

Leave a comment

Lasă un răspuns Anulează răspunsul