Compania Națională de Investiții

Compania Națională de Investiții se ocupă de proiectul pentru modernizarea Păstrăvăriei Lepșa. Investiția pentru proiectul de reabilitare, modernizare și dotare este de peste 15 milioane de lei. Lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a Păstrăvăriei urmează a fi realizate în vederea redării acesteia către circuitul turistic. Păstrăvăria de la Lepșa va deveni unul dintre cele mai importante obiective turistice din zona de munte a județului Vrancea.

Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Păstrăvăriei Lepșa sunt vizate:

 • Creșterea producției medie anuală de la 10 tone la 30 de tone.
 • Dezvoltarea păstrăvului de consum la greutatea de 300-350 de grame, la vârsta de 1,5 ani.
 • Procesarea peștelui ca: pește afumat, fileuri nedezosate, pește întreg/eviscerat și refrigerat/congelat.
 • Reluarea producției de puiet de păstrăv indigen pentru repoluarea apelor de munte.
 • Contribuția la dezvoltarea zonei turistice Lepșa, atât prin produsele specifice, cât și ca punct de vizitare.
 • Realizarea de spații recreativ – sportive.
 • Amenajarea unui bazin pentru pescuit sportiv.
 • Modernizarea întregului spațiu administrativ.

Conform proiectului, este necesară modernizarea Păstrăvăriei Lepșa, prin:

 • Crearea unei surse suplimentare de apă pentru dezvoltarea puietului printr-o rețea de puțuri forate, atât pentru casele de incubație, cât și pentru bazinele de precreștere.
 • Reabilitarea deversoarelor și a prizelor de captare a apei din râul Putna și pârâul Lepșa.
 • Realizarea a două filtre pentru curățirea și limpezirea apei provenite din cele două surse.
 • Refacerea și betonarea bazinelor de creștere și a canalului colector.
 • Realizarea unui spațiu de procesare și valorificare a păstrăvului, dotat cu filtru sanitar.
 • Refacerea efectivă a caselor de incubație.
 • Achiziționarea de echipamente necesare pentru dotarea caselor de incubație și a punctului de valorificare a producției piscicole și dotarea cu o celulă de afumare și uscare a peștelui.
 • Dotarea cu un autoturism echipat cu instalație frigorifică și a unui hidrobion.
 • Construirea unor noi bazine de creștere.
 • Realizarea unei noi surse de alimentare directă cu apă din râul Putna, printr-un sistem de pompe electrice pe bază de panouri solare.
 • Refacerea rețelei interioare de alimentare și distribuție a apei în bazine.
 • Organizarea și modernizarea spațiului administrativ.
 • Realizarea unui bazin pentru pescuit de agrement, cu amenajare corespunzătoare destinației.
 • realizarea unor spații/zone recreative și/sau sportive.

Valoarea totală a investiției este de 15 milioane de lei, fără TVA, adică 3 milioane de euro, plus TVA. Finanțarea proiectului va fi realizată din bugetul Companiei Națională de Investiții. Durata contractului este de: 4 luni pentru proiectare, 24 de luni pentru execuția lucrărilor și 36 de luni perioada de garanție pentru buna execuție a lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 august 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *