Primăria Sectorului 6 achiziționează servicii pentru întreținerea spațiilor verzi, servicii de curățenie și igienizare, servicii de reparații ale aleior și servicii de mentenanță a echipamentelor din Parcul Drumul Taberei. Valoarea estimată a acordului cadru este cuprinsă între 25 de milioane de lei și 53 de milioane de lei.

Ofertanții câștigători se vor ocupa de întreținerea spațiilor verzi, serviciile de curățenie și igienizare, serviciile de reparații ale aleilor și mentenanță a echipamentelor. Ofertanții trebuie să dețină experiență similară în domeniul care face obiectul acordului cadru, astfel că trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani, inclusiv până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, aceștia au mai prestat servicii similare la nivelul a minimum un contract și maximum trei contracte, servicii în valoare cumulată de 6,3 milioane de lei fără TVA.

Serviciile ce fac obiectul contractului sunt servicii specifice de întreținere a spațiilor verzi ce constau în: plantarea de flori, bienale, perene, întrținerea trandafirilor, arborilor, arbuștilor și coniferelor, tunsul arbuștilor, cositul gazonului, repararea mobilierului urban, efectuarea tratamentelor fitosanitare și administrarea de îngrășăminte.

Valoarea totală a achiziției este de 53 de milioane de lei, fără TVA, adică 10,7 milioane de euro, plus TVA. Serviciile de întreţinere a parcului Drumul Taberei sunt finanţate de la bugetul local al Sectorului 6, principalul criteriu de atribuire al licitaţiei fiind cel mai bun raport calitate-preț. Durata contractului este de 3 ani

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *