Primăria Sfântu Gheorghe modernizează transportul în comun prin construirea unui depou destinat vehiculelor de transport public. Valoarea investiției pentru realizarea depoului este de 15,3 milioane de lei. Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se urmărește dezvoltarea si funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economico-socială, precum și a infrastructurii aferente acestuia, dar și implementarea unui sistem accesibil, eficient economic, modern și atractiv, care va conduce la creșterea numărului de pasageri deserviți zilnic.

În cadrul proiectului se propune realizarea unei hale ce va funcționa ca și depou pentru adăpostirea și mentenanța vehiculelor de transport public. Aceasta va cuprinde o stație de ITP, o spălătorie de tip tunel, spații de depozitare, spații tehnice, vestiare și birouri. Construcția va avea regimul de înălțime Parter+1 Etaj. Pe teren vor fi amplasate și platforme carosabile pentru autobuze și o stație de incendiu cu stație de pompe și rezervă intangibilă pentru hidranții interiori. Terenul pe care se va amplasa investiția este un teren relativ plan cu suprafața de 34210mp. Pe acest teren se află 12 construcții ce urmează a fi demolate.

Investiția presupune realizarea următoarelor lucrări:

  • Amenajarea terenul pentru construirea amplasamentului.
  • Construirea autobazei.
  • Amenajarea incintei.
  • Racodarea la utilități.

Valoarea totală a investiției este de 15,3 milioane de lei, cu TVA, adică 3,1 milioane de euro. Finanțarea proiectului se va realiza din Fonduri Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Durata contractului este de 14 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 14 septembrie 2022.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *