biblioteca

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași urmează să intre în reabilitare. Ca instituție de importanță națională, biblioteca universitară ieșeană deține unul din cele mai însemnate fonduri infodocumentare din România, iar prin rețeaua de parteneri instituționali cu care întreține anual schimburi de documente, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” este o instituție de nivel european. Lucrările de reabilitare se ridică la 7,5 milioane de lei.

În cadrul proiectului de restaurare și reabilitare a obiectivului de investiții urmează să se execute următoarele intervenții:

  • Realizarea unui nou acoperiș cu respectarea volumetriei, din tablă de zinc, cu asigurarea unei iluminări corecte a luminatoarelor și realizarea unui sistem de obturare a luminii montat peste luminatorul aferent sălii de conferință.
  • Realizarea unei instalații de desfumare pentru depozitele situate în subsolul clădirii.
  • Amenajarea depozitelor din subsolul clădirii.
  • Modernizarea instalației de ventilare a aulei.
  • Înlocuirea grupului electrogen existent cu un grup electrogen de 150kVA.
  • Realizarea unui sistem complet pentru monitorizarea video.
  • Realizarea lucrărilor necesare pentru remedierea tuturor deteriorărilor ce vor apărea în urma intervențiilor.

După ce Biblioteca Centrală Universitară va reuși să implementeze proiectul de restaurare și reabilitare, cărțile disponibile și în format digital vor putea fi accesate de oamenii din întreaga lume, nu doar din Iași sau din România.

Proiectul urmărește îndeplinerea următoarelor obiective:

  1. Restaurarea monumentului istoric și punerea în valoare a acestuia în vederea introducerii în circuitul turistic.
  2. Promovarea monumentului restaurat prin integrarea acestuia în turismul cultural local și regional.
  3. Dezvoltarea de competențe/expertiză la locul de muncă pentru minim 30 de persoane, angajați în proiect și ai beneficiarului.

Valoarea totală a investiției este de 7,5 milioane de lei, cu TVA, adică 1,5 milioane de euro. Finanțarea proiectului se va realiza prin schema de ajutor de stat pentru restaurarea si revitalizarea monumenteleor istorice din cadrul Programului RO-CULTURA finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29 august 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *