Măsurile anticoronavirus luate de Guvern în școli sunt contestate
Măsurile anticoronavirus luate de Guvern în școli sunt contestate

Măsurile anticoronavirus luate de Guvern în școli sunt contestate de patru avocați, în numele a 232 de persoane fizice. O plângere prealabilă a fost depusă luni la ministerele sănătății și educației, urmând a fi sesizată și instanța de judecată.

Potrivit plângerii prealabile intrate în posesia publicației „Lumea Politică”, contestatarii cer anularea Ordinului Comun al MS şi MEC nr. 5487/1494/2020 publicat în MOF partea I 804/01.09.2020-pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2 si GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ, în perioada pandemiei COVID-19.

Mai exact, juriștii vor anularea tuturor măsurilor anticoronavirus ale  Guvernului luate pentru anul școlar 2020=2021, începând cu obligativitatea portului măștii, distanțarea socială sau luarea temperaturii.

Semnatarii plângerii susțin că deciziile guvernului s-au luat imperativ, fără consultarea părinților, în condițiile în care mulți dintre elevi sunt minori și consideră că prevederile legislative menite a stopa răspândirea coronavirusului în școli încalcă prevederile Constituției României și Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Lumea Politică prezintă, în continuare, principalele argumente ale celor patru juriști- măsurile anticoronavirus din școli

„1. Nu aveţi dreptul să impuneţi OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂSTII DE CĂTRE COPII. Copiii au dreptul de a respira liber, fără nicio constrângere, de a se putea exprima liber şi fără afectarea biologică, psihologică şi emoţional-afectivă a acestora.

Purtarea măştii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv, reprezintă un act de tortură şi rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prin îngreunarea procesului de respiraţie liberă, corectă şi completă.

Practica a dovedit că măştile puse în circulaţie pe piaţa românească sunt neconforme şi nu există niciun studiu de specialitate acceptat la nivel UE care să ateste că purtarea măştii previne şi/sau apără de SARS-COV-2 ( covid-19).

Nu există nicio garanţie asumată şi prezentată de către autorităţi cu privire la riscurile sau reacţiile adverse ale purtării măştii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.

Masca aduce atingere procesului de învăţare şi exprimare, astfel încât ascunde mimica feţei, afectează pronunţia şi alterează procesul educaţional.

Măsurile luate produc un efect psihologic traumatizant asupra copiilor şi implicit asupra viitorului acestora, prin săvârşirea abuzului emoţional de inducere a stării de frică atât faţă de o eventuală îmbolnăvire proprie, cât şi de a se face vinovat de îmbolnăvirea altora.”

2. Nu aveţi dreptul să impuneţi APLICAREA de SUBSTANTE „asa-zis” dezinfectante ASUPRA COPILULUI fără acordul părinţilor, şi mai ales, faţă de lipsa următoarelor:.

– Prezentarea standardelor dezinfectarii, tipul dezinfectantului folosit, calitatea acestuia, cantitatea maximă permisă a fi utilizată asupra fiecărui copil, procentul de concentraţie al produsului utilizat, producătorul, procedura de achiziţie, etc., copiii fiind vulnerabili la diferitele praguri şi concentraţii aplicate, la substanţele componente. mai ales cei care suferă de anumite afecţiuni ale pielii şi/sau respiratorii.

– Prezentarea omologărilor substanţelor dezinfectante folosite în unităţile de învăţământ şi aprobarea de către autorităţile medicale pe bază de studii de specialitate şi de impact.

3. Nu aveţi dreptul să impuneţi TRECEREA COPIILOR prin TUNEL CU DEZINFECTANTI LA INTRAREA SI/SAU IESIREA DIN INSTITUŢIA DE iNVĂTĂMÂNT.

Nu sunt cunoscute efectele adverse şi gradul de afectare al ochilor, căilor respiratorii, tegumentelor, etc dezinfectanţii producând şi un efect psihologic şi emoţional traumatizant.

Motivele invocate sunt similare cu cele de la paragraful anterior.

4. Nu aveţi dreptul să impuneţi AMPLASAREA
SEPARATOARELOR/PEREŢILOR DESPĂRŢITORI PENTRU COPII, indiferent de materialul din care sunt confectionati .

inlocuirea mediului care ar trebui să instituie copiilor o stare de plăcere faţă de actul educaţional, cu un cadru ostil de tip penitenciar, în care copiii sunt izolaţi unii faţă de alţii în câte o “cuşcă” pe care nu au voie să o părăsească, distanţaţi, deposedaţi de dreptul de a socializa, să nu-şi poată cunoaşte şi recunoaşte colegii vechi şi noi, să nu-şi poată cunoaşte şi recunoaşte învăţătoarea/profesorii, să se simtă fiecare singur printre necunoscuţi, etc are ca efect inducerea stării de frică (mai ales frica fţă de o eventuală boala, precum şi frica de a socializa), dar şi distrugerea prin eliminare a dorinţei si plăcerii de a învăţa.

5. Nu aveţi dreptul să impuneţi APLICAREA ACTELOR DE NATURĂ MEDICALĂ asupra copilului cum ar fi: termoscanare, vaccinare, administrare de medicamente, etc, inclusiv triai epidemioloRic, FĂRĂ PREZENŢA ŞI ACORDUL EXPRES al NOSTRU , in calitate de PĂRINŢI/REPREZENTANŢI LEGALI.

6. Nu aveţi dreptul să impuneţi APLICAREA PRESIUNILOR PSIHICE asupra COPIILOR prin aplicarea REGULILOR din GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ, precum şi exprimarea faţă de copil a oricărui tip de AMENINŢARE cu privire la iNCĂLCAREA dispoziţiilor prevăzute în acest GHID. Nu puteţi impune copiilor să nu respire, să nu se joace, să nu râdă, să nu se imbrăţişeze, etc, cu colegii/prietenii săi, în plus, nu puteţi impune în sarcina minorilor o obligaţie de a face.

Măsurile anticoronavirus din școli. Semnatarii plângerii mai contestă și obligativitatea profesorilor de a purta masca, dar și interdicția părinților de a intra în școală.

Plangere prealabila O Ms și MEC 5487- INTEGRAL AICI

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.