Președintele României, Klaus Iohannis, vrea reexaminarea Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Acesta a trimis legea înapoi Parlamentului României, pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Ordonanță.

În data de 8 aprilie 2023, Parlamentul a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x nr. 116/2023).

Legea are ca obiect de reglementare modificarea modalității prin care pot fi realizate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Potrivit articolului unic din legea supusă reexaminării, art. 2 alin. (4) din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi realizate prin gestiune directă, gestiune delegată și concesiune, în condițiile legii, numai către persoane juridice care pot presta activități în domeniul protecției animalelor și către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, potrivit statutului, cu obligația asigurării serviciilor medical-veterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii”.

În cadrul controlului anterior de constituționalitate, în data de 11 aprilie 2023, Avocatul Poporului a formulat o obiecție de neconstituționalitate, invocând, printre altele, existența unui paralelism legislativ prin raportare la o altă lege adoptată de Parlament, dar care nu intrase în vigoare, respectiv Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x nr. 291/2022). Prin Decizia nr. 483/2023, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată obiecția, statuând că, deși normele au un conținut identic, nu există un paralelism legislativ întrucât niciuna dintre cele două legi nu se afla în vigoare la momentul controlului de constituționalitate.

Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x nr. 291/2022) a fost adoptată de Parlament în urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 6/2023, promulgată prin Decretul Președintelui României nr. 1621/2023, devenind astfel Legea nr. 368/2023, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 1106 din data de 8 decembrie 2023.

Având în vedere că soluția urmărită de legiuitor și-a găsit deja consacrarea legislativă prin art. I pct. 2 din Legea nr. 368/2023 cu referire la art. 2 alin. (4) din O.U.G. nr. 155/2001 și ținând cont de exigențele normelor de tehnică legislativă și de scopul funcției de legiferare a Parlamentului, apreciem necesară reanalizarea intervenției legislative întrucât legea supusă reexaminării nu mai are aptitudinea de a institui reguli noi și necesare.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, s-a cerut reexaminarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *