Primăria Dragomirești-Vale

Primăria Dragomirești-Vale vrea să realizeze pentru locuitorii comunei un centru medical zonal. Obiectivele specifice ale proiectului vizează reconversia funcțională a unei clădiri existente.

Obiectivul principal al proiectului de investiție este reprezentat de obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si comunităților rurale. Scopul realizări proiectului este reprezentat de creșterea calității sistemului de sănătate și îmbunătățirea infrastructurii în mediul rural prin îmbunătățirea calității sistemului de sănătate în comuna Dragomirești- Vale.

Ce presupune investiția

Prin atribuirea contractului de achiziție publică se vor achiziționa servicii și lucrări pentru:

– Elaborarea documentației tehnice necesare pentru obținere CU, avize, acorduri și autorizații.

– Elaborarea proiectului tehnic și detaliile de execuție, sau orice altă documentație necesară punerii în funcțiune a obiectivului de investiție.

– Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrarilor și pe durata garanției de bună execuție până la semnarea PV de recepție finală.

– Execuția lucrarilor pentru obiectivul de investiție «RECONVERSIE FUNCȚIONALA – CENTRU MEDICAL ZONAL».

Investiția îsi propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate și anume insuficiența unităților dotate la standarde moderne care să asigure accesul populației la servicii de sănătate de cea mai bună calitate.

Clădirea propusă spre reconversie funcțională a fost realizata intre anii 1970 -1977. Clădirea a avut destinația inițiala de cămin pentru elevii Liceului Agricol. Accesul persoanelor cu dizabilitati in corpul clădirii nu este posibil deoarece la momentul actual nu exista rampă pentru accesul acestora. Accesul persoanelor cu dizabilități la nivelurile superioare nu este posibil. Regimul de înălțime al clădiri este de Parter + 2 Etaje. Aria construită este de 839 mp. Aria construită desfășurată este de 2.517 mp. Suprafața terenului este de 51.315 mp.

 La momentul actual, clădirea dispune de următoarele spații:

  • Parter: 23 de camere, grupuri sanitare și dușuri.
  • Etaj 1: 25 de camere, grupuri sanitare și dușuri
  • Etaj 2: 23 de camere, 1 sală pentru studiu, grupuri sanitare și dușuri.

Cum au fost împărțite fondurile aferente investiției

Valoarea totală a contractului pentru achiziționarea serviciilor și a lucrărilor de proiectare este de 23,1 milioane de lei, fără TVA, adică 4,7 milioane de euro, plus TVA. Din suma totală, 430 de mii de lei sunt pentru serviciile de proiectare. 5.000 de lei sunt pentru documentațiile suport și pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor. 60 de mii de lei sunt pentru asistența tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor. Valoarea construcțiilor și a montajului este de 22 de milioane de lei. 563 de mii de lei sunt pentru utilaje, echipamente tehnice și funcționale. Finanțarea este făcută din bugetul Primăriei Comunei Dragomirești-Vale. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Pentru proiectare durata este de 6 luni. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 3 ani.

Leave a comment

Lasă un răspuns Anulează răspunsul