Hagi

Primăria Constanța se pregătește să demoleze construcțiile existente aflate în cadrul Complexului Stadion Gheorghe Hagi. Pentru lucrările de demolare, primăria urmează să plătească aproximativ 3 milioane de euro. După finalizarea lucrărilor de demolare se va construi un nou complex sportiv, realizat pe baza unui protocol încheiat cu CNI.

Scopul realizării acestui obiectiv de investiții este reprezentat de viabilizarea amplasamentului în scopul construirii unui complex sportiv nou. Clădirile prevăzute pentru desființare, ce aparțin de complexul sportiv existent, se vor putea demola etapizat, în funcție de ordinea în care se vor executa noile obiective propuse. Procesul de demolare se va desfășura pe 4 etape. Prima etapă din cadrul procesului de demolare presupune desființarea celor două corpuri trafo și a tribunelor construite în anul 1970. Pentru demolarea acestora, atât suprastructura cât și infrastructura se va desface utilizând principiile generale de demolare. Desfacerea tribunelor, construcții cu caracteristici similare de conformare structurală, va avea la bază următorii pași: demolarea gradenelor, a planșeelor, a scărilor, de sus în jos, apoi grinzile longitudinale și transversale ale cadrelor, urmate de elementele verticale, ultimele fiind elementele de la infrastructură. Etapa a doua de demolare presupune desfacerea tuturor tronsoanelor de tribună realizate în anul 1950, de sus în jos, continuând cu sistemul de fundații ale acestora și cu pista de alergare. Tot în cadrul acestei etape se va demola și tribuna oficială.

Etapa a treia de demolare presupune demolarea celor mai înalte corpuri de clădire din complex, cu o înălțime de aproximativ 50 metri deasupra cotei terenului amenajat, iar lucrările de demolare ale acestora implică cele mai mari riscuri și reprezintă un proces de o complexitate ridicată. Pentru a nu influența negativ clădirile învecinate, acestea se recomandă a se demola printr-un proces de implozie controlată sau printr-un proces de demolare, de sus în jos, utilizând fălci pulverizatoare montate pe macara turn. Din cauza nivelului ridicat al apei subterane în raport cu infrastructura farurilor, se va evita demolarea în întregime a infrastructurii acestora. Părți ale fundațiilor aflate sub nivelul apei nu se vor elimina, iar soluția de fundare a noilor obiective va ține cont de părțile de infrastructuri rămase pe amplasament. Etapa a patra de demolare presupune desfacerea corpurilor rămase pe amplasament C1, C6, C7 și a terenului sintetic.

Valoarea totală a proiectului este de 15 milioane de lei, cu TVA, adică 3 milioane de euro. Finanțarea lucrărilor de demolare se va realiza din fonduri bugetare alocate de Primăria Constanța. Se dorește ca finalizarea lucrărilor să se finalizeze până la jumătatea anului 2023.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *