Lupta continuă în războiul Clotilde Armand vs Romprest. Primăria sectorului 1 a mai câștigat o luptă privind serviciul de salubrizare. Clotilde Armand a anunțat că ordonanța președințială introdusă de compania Romprest împotriva Primăriei Sectorului 1, a Consiliului Local Sector 1 și a primarului Sectorului 1 a fost respinsă ca nefondată. Decizia aparține Curții de Apel București și este definitivă.
„Instanța apreciază că nu se poate reține în favoarea reclamantei aparența dreptului de a i se asigura exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe aria administrativă a Sectorului 1, atunci când exercitarea dreptului contractual de limitare a activității poate aduce atingere interesului comunității în favoarea căreia este prestat serviciul de salubrizare, situație incidenta în cauză”, a transmis Tribunalul București.
Decizia a avut la bază principiile în considerarea cărora se organizează și funcționează serviciul de salubrizare, reglementate prin art. 3 lit. a, c, d, e din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, respectiv protecția sănătății populației, responsabilitatea față de cetățeni, conservarea și protecția mediului înconjurător, asigurarea calității și continuității serviciului, precum și regula instituită prin dispozițiile art. 8 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, conform căreia principiul libertății contractuale este subordonat principiului priorității interesului public.

Leave a comment

Lasă un răspuns