Modificări în noul an școlar. Luni, 5 septembrie a început școala
Modificări în noul an școlar. Luni, 5 septembrie a început școala

Modificări în noul an școlar. Luni, 5 septembrie a început școala, cu noi modificări care îi privesc pe elevi, dar și pe părinți. Structura anului școlar s-a modificat din nou, semestrele se vor numi de acum module. Noul an școlar va fi format din 5 module și 5 vacanțe și se va încheia pe 16 iunie 2023.

Aproape 3 milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile noului an şcolar 2022-2023 în peste 17.800 de unităţi de învăţământ.

Durata anului școlar 2022-2023 este de 36 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 16 iunie 2023. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023, arată Ministerul Educației, potrivit B1TV.

Noutățile din noul an școlar

Comparativ cu precedentul regulament (abrogat), elementele de noutate constau în:

-compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului şcolar

-reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot

numărul de calificative/ note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ

-modul de încheiere a situaţiilor şcolare – la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar

-includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)

-creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice

-eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu

-eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor.

Noul an școlar va fi format din 5 module și 5 vacanțe

* Modulul 1

– cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022

– vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

* Modulul 2

– cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022

– vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

* Modulul 3

– cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz

– vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

* Modulul 4

– cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023

– vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

* Modulul 5

– cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023

– vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei – şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu se organizează cursuri.

Cum se vor desfășura Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde”

Programul național „Școala altfel” și „Săptămâna verde” e desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri.

În cadrul acestor săptămâni se vor desfășura activități de instruire practică, pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică.

Media claselor V-VIII este eliminată din calculul mediei de admitere la liceu

Media claselor V-VIII va fi eliminată din calculul mediei de admitere la liceu, astfel că ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, începând din anul școlar 2022-2023.

Fără teze și fără medii semestriale

Începând cu anul școlar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute de profesorii care decid asta. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Mediile se calculează diferit după eliminarea obligativității tezei, dar și a semestrelor.

Media va fi încheiată anual, urmând ca elevii să primească cu cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Modificarea structurii anului şcolar se face după consultarea părinţilor

În situaţia suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

În situații deosebite, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *