digitalizare

M.A.I achiziționează servicii de digitalizare a registrelor de stare civilă în cadrul proiectului “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC. Prin implementarea proiectului, entitățile ce desfășoară activități de stare civilă vor putea efectua într-un mod eficient și în siguranță, fluxul de activități de stare civilă prin mijloace informatice. Scopul fiind reprezentat de actualizarea și stocarea înregistrărilor, precum și de a elibera documentele de stare civilă aferente evenimentelor de stare civilă.

Obiectivul general al proiectului constă în informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emiterea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă. Un alt obiectiv este reprezentat de implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă. Prin implementarea proiectului SIIEASC, pentru evenimentele de viață, așa cum sunt acestea descrise în SNADR (naștere, căsătorie, divorț, deces etc.) și grupate în categoria „stare civilă”, vor fi furnizate servicii electronice, la nivelul 4 de sofisticare.

Scopul proiectului SIIEASC constă în implementarea platformei de servicii electronice ce au la bază informații de stare civilă. Obiectul acordului-cadru este reprezentat de achiziționarea de servicii de digitalizare a registrelor de stare civilă din ultimii 100 de ani.

Valoarea totală a achiziției este de 34,8 milioane de lei, fără TVA, adică 7 milioane de euro, plus TVA. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC).

Beneficiile implementării proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale legate de un număr de 5 servicii, pentru cele 4 evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț, deces.

2. Creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care prelucrează informații de stare civilă specifice serviciilor corelate cu cele 4 evenimente de viață primare.

3. Eliminarea redundanțelor informaționale existente în sistemele locale și centrale care prelucrează informații de stare civilă.

4. Digitizarea documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de ani, aferente evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces.

5. Stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate.

6. Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile.

7. Punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

Cine se va ocupa de digitalizare registrelor de stare civilă

Contractul a fost atribuit pentru toate cele 6 loturi companiei Telekom România Comunications. Firma este un operator controlat de grupul elen OTE. 99% din acțiunile Telekom sunt deținute de OTE. Societatea Națională de Radiocomunicații deține și ea 3 acțiuni în cadrul companiei. Pentru a putea acoperi pierderile contabile înregistrate, compania a fost nevoită să-și micșoreze capitalul social cu 2,16 miliarde de lei, ajungând astfel la un capital social de 409 milioane de lei.

Compania va furniza servicii de scanare și servicii de indexare. Pentru lotul 1 va furniza serviciile pentru județele: Bacău, Botoșani, Covasna, Iași, Suceava, Vaslui și Vrancea. Pentru lotul 2 va furniza serviciile județelor: Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Prahova și Tulcea. Pentru lotul 3 va furniza serviciile județelor: Caraș-Severin, Dolj, Giurgiu, gorj, Ilfov, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea. Pentru lotul 4 va furniza serviciile județelor: Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Harghita, Maramureș, Neamț și Sibiu. Pentru lotul 5 va furniza serviciile județelor: Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Satu-Mare, Sălaj și Timiș. Pentru lotul 6 va furniza serviciile județelor: Argeș, București, Constanța și Misiuni.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *