Viza de flotant se obține mult mai greu de acum înainte
Viza de flotant se obține mult mai greu de acum înainte

Viza de flotant se obține mult mai greu de acum înainte tocmai pentru a descuraja turismul electoral. Este necesar declararea motivului pentru care o persoană își stabilește reședința la altă adresă decât cea din buletin iar solicitantul trebuie să locuiască acolo efectiv 15 zile pe lună. Mai mult decât atât, dacă sunt mai mult de două solicitări la o adresă, Poliția va face anchetă la fața locului și poate respinge cererea.

Viza de flotant se obține în noi condiții, comunicate luni, de către purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.

„Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a introdus noi măsuri de verificare suplimentară pentru adresele unde se constată un număr mai mare de cereri pentru stabilirea reşedinţei. Acestea au fost transmise şi către Serviciile de Evidenţă a Persoanelor din teritoriu pentru a fi aplicate. Astfel, în toate situaţiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reşedinţei, solicitantul va declara pe propria răspundere că locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor”, a declarat Dajbog.

Solicitantul va declara pe propria răspundere scopul/motivul stabilirii reşedinţei iar declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor.

„În practică, la primirea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor efectua următoarele activităţi:

1. Se va verifica în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă

2. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

În situaţia în care, din verificările efectuate de către poliţişti rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse”, a explicat purtătorul de cuvânt al MAI.

Aceste verificări vor fi dispuse şi în situaţia în care se înregistrează un număr mare de solicitări la aceeaşi adresă/adrese distincte.

„Practic, se vor avea în vedere şi cazurile în care cererile s-au depus, succesiv, la intervale relativ scurte de timp, pentru aceeaşi adresă. Prin «număr mare de solicitări» se înţelege un număr care depăşeşte media zilnică, săptămânală sau lunară. Prin aceste măsuri se pot monitoriza îndeplinirea condiţiilor necesare pentru acordarea vizelor de reşedinţa pentru cetăţenii cu drept de vot şi verificarea legalităţii acestora, în cazul constatării unei evoluţii semnificative a numărului de persoane care îşi stabilesc reşedinţa intr-o anumită circumscripţie electorală”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAI.

Leave a comment

Lasă un răspuns Anulează răspunsul