MAI a anunțat licitația pentru renovarea fostului sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Oficialii ministerului vor să renoveze clădirea la un preț care pare halucinant. 65 de milioane de euro urmează să primească firma care va renova clădirea. La un calcul simplu se duc 65 de milioane de euro pentru renovarea a 41.253 mp. Cumva, la acești bani Ministerul de Interne putea să construiască alt sediu de la zero. Prețul care reiese din anunț este de peste 1500 de euro/mp, mai mult ca un apartament la cheie în zona de nord a capitalei. Practic, prețul pe metru pătrat calculat de MAI este aproape triplu decât prețul unei construcții în acest moment pe piață.

Desfășurarea lucrărilor se va derula în 2 faze, respectiv:

– Faza 1 va cuprinde proiectarea, executarea și recepționarea lucrărilor din categoria cheltuielilor eligibile. Această fază se poate desfășura până la data de 15.12.2023

– Faza 2 va cuprinde executarea și recepționarea lucrărilor din categoria cheltuielilor neeligibile și conexe. Această fază se poate desfășura până la data de 15.01.2026.

La momentul actual, imobilul este exploatat de 5 entități publice diferite precum: MAI, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și STS. Imobilul este alcătuit din 4 corpuri de clădire. Suprafața totală desfășurată este de 41.253 mp. Corpul 1 este reprezentat de sediul administrativ cu un regim de înălțime de Demisol, Parter și 7 etaje. Corpurile 2 și 3 sunt reprezentate de câte o magazie cu regim de înălțime Parter. Corpul 4 este reprezentat de un garaj cu un regim de înălțime Demisol. Imobilul face parte din domeniul public al statului și se află în administrarea MAI. Suprafața terenului este de 7.702 mp.

Se va urmări creșterea calității exploatării spațiilor de birouri, creșterea securității clădirii, sporirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, precum și valorificarea simbolisticii istorice a imobilului prin măsuri specifice.

Ce lucrări urmează să se realizeze

Lucrările realizate în cadrul proiectului sunt:

– Eficientizarea energetică a imobilului prin reabilitarea termică a imobilului prin termosistem pe interior Ia fațadele cu valoare istorică (fațadele spre domeniul public) și pe exteriorul pereților la fațadele din curțile interioare.

-Eficientizarea consumului de energie prin modernizarea echipamentelor și a instalațiilor.

-Adăugarea de echipamente pentru surse de energie regenerabilă.

-Implementarea unui sistem de management integrat al clădirii – BMS.

-Toate spațiile de birouri vor fi mărite, mai aerisite și cu mai mult confort, iar o parte din clădire va fi amenajată sub formă de muzeu, unde vor fi expuse publicului elementele relevante de istorie a imobilului puse în contextul istoric general al României.

– La interior, clădirea prezintă o serie de degradări datorate exploatării îndelungate fără intervenții de întreținere coerente. La subsolul clădirii sunt anumite zone cu infiltrații de apă și zone cu finisaje ale pereților, pardoselilor și tavanelor degradate. La diferite etaje ale imobilului s-au realizat anumite compartimentări provizorii din materiale improprii. Parțial, finisajele existente ale pardoselilor sunt degradate necesită înlocuire și parțial recondiționare. Tâmplăriile interioare prezintă anumite probleme de închidere și fonoizolare a spațiilor unde departamentele ministerelor își desfășoară activitatea. Din cauza stării degradate în care se află finisajele grupurilor sanitare sunt dificil de întreținut. De asemenea, obiectele sanitare ale grupurilor sanitare trebuie înlocuite.

Valoarea totală a contractului este de 255.2 milioane de lei, fără TVA, adică 51,6 milioane de euro, plus TVA. Finanțarea investiției se va realiza din fonduri Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice și din fonduri publice. Durata contractului este de 39 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 2 august 2022.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *